HLV Bae Ji-won: ‘Kết quả bất công với Viettel’

HLV Bae Ji-won: ‘Kết quả bất công với Viettel’

“Chúng tôi đã tung ra đội hình tốt nhất, với sự đồng thuận từ ban huấn luyện. Mỗi trận đấu, Viettel