tôi chỉ muốn chết già

tôi chỉ muốn chết già

Ronaldo sợ chết yểu!【tôi chỉ muốn chết già】:Ronaldo chẳng sợ gì, chỉ sợ chết trẻ!Trong cuộc trò chuy