Tuần lễ Wu Lei: Cuộc thi trong đội đã truyền cảm hứng cho tôi để mở ra cơ hội để mở ra Prediksi Jitu Bola Malam Ini

Tuần lễ Wu Lei: Cuộc thi trong đội đã truyền cảm hứng cho tôi để mở ra cơ hội mở ra [Prediksi Jitu Bola Malam Ini]: Vào ngày 15 tháng 9, Wu Lei đã cập nhật các ghi chú hàng tuần của mình.Nội dung như sau: Quay lại Tây Ban Nha trong gần một tuần, mặc dù rời khỏi đội