3 vấn đề Man City cần quan tâm trước thềm cuộc tái đấu Atletico

3 vấn đề Man City cần quan tâm trước thềm cuộc tái đấu Atletico

Hành trình 6 năm của Pep ở Man City 1. Sự trở lại của trụ cột Phản ứng bất ngờ của Pep khi Fernandi