TPLS1:AnhPhápFCvàbướcngoặtsángcủanhàvôđịchĐNÁNgôQuangThuận

Gác lại giấc mơ chuyên nghiệp, Thuận “con” hiện được đánh giá là một trong những tiền đạo “bén” nhất phủi Nghệ và cựu tiền đạo U15 Việt Nam sẽ là niềm hy vọng lớn của FC Anh Pháp tại TPL S1 – Huế 2021.