Michael Carrick có đủ tầm để trục vớt con tàu đắm MU?

Michael Carrick có đủ tầm để trục vớt con tàu đắm MU?

Michael Carrick luôn ở sau Solskjaer trước khi đứng mũi chịu sào. (Ảnh: SkySports)Triều đại Solskjae