diễn văn khai mạc ngày chạy olympic

Lễ phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” tỉnh Thanh Hóa năm 2021 dự kiến diễn ra vào ng