Không may!Cú sút 92 phút của Wu Lei và bị mất đầu và thở dài Bursa Taruhan Bola Euro 2021

Không may!Wu Lei bắn trong một phát bắn 92 phút và mất đầu và thở dài.[Bursa Taruhan Bola Euro 2021]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 3 tháng 4