FFAVlênđườngthamdựWorldCup2014tạiBrazil

FFAVlênđườngthamdựWorldCup2014tạiBrazil

FFAV đã được FIFA lựa chọn để tham dự “Lễ hội bóng đá Hy vọng Brazil 2014” được tổ chức trong chương trình của World Cup 2014 tại Brazil.